Chỉ thị buộc tái xuất phế liệu là rác thải vào Việt Nam

Chỉ thị buộc tái xuất phế liệu

Chỉ thị buộc tái xuất phế liệu là rác thải, nhằm ngăn chặn tồn đọng rác thải công nghệ và phế liệu nhập bừa bãi vào Việt Nam. Buộc toàn bộ doanh nghiệp phải tái xuất phế liệu là chất thải và yêu cầu cấm cấp phép nhập khẩu phế liệu là chỉ thị chính thức từ phía Thủ Tướng…

Chỉ thị buộc tái xuất phế liệu là rác thải vào Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị số 27/CT-TTg được đưa ra nhiều giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu và sử dụng nó làm nguyên liệu sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Trong chỉ thị, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường không cấp mới Giấy xác nhận, không gia hạn, Giấy xác nhận đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu. Chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường, trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với đơn vị nhập khẩu phế liệu để sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu.

>>>Xem thêm: Thu mua phế liệu

Quyết không cấp phép nhập khẩu phế liệu để sơ chế. Nói rõ hơn, Bộ tài nguyên và môi trường không được cấp phép cho các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại nguyên liệu. Buộc thực hiện việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu trước khi phế liệu được nhập vào lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Tài chính chính thức chỉ đạo xuống Tổng cục Hải quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của pháp luật. Thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ các hãng tàu/đại lý hãng tàu khi khai thông tin e-Manifest trước khi tàu cập cảng phải khai đầy đủ thông tin cụ thể về chủ hàng tại Việt Nam đối với phế liệu nhập khẩu. Mô tả hàng hóa phải thể hiện đầy đủ để xác định được loại phế liệu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất…

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, bổ sung quy định về việc tạm dừng các hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa là phế liệu nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật; kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Phế liệu nhập lậu và vụ án xuyên quốc gia

 

One thought on “Chỉ thị buộc tái xuất phế liệu là rác thải vào Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *